De vleugeltjes van Cupido

2003

Bezetting: 5 dames - 5 heren, 1 kip en 1 geit. (Dubbelrollen mogelijk, echter niet voor de kip en de geit.)

 

Dokter Polyfiet is een chagrijn in hart en nieren. Het is er hem enkel om te doen de sukkelaars zoveel mogelijk centen uit hun zakken te kloppen. Die patiënten op zich zijn dan ook wel stuk voor stuk vreemde creaturen; Een non die weigert haar kap af te doen, een boer met een voorkeur voor stamppot, een kwezel met een tongfractuur, een ongedoopt wielrenner, een onverzadigbare exhibitionististe, een bibberende diamantslijper en een immer zwanger zijnde moeder. Het zaakje van de dokter rendeert optimaal, tot er een vreemde vogel in zijn kabinet verschijnt…

 

“Wie er al jaren van droomt een uitgesproken typetje neer te planken krijgt alhier een uitgebreid verlanglijstje mee!…Laat wel nog wat voor de anderen! (Tenzij u zelf "den andere" bent)”

DOKTER                                   Voilà, meneer Verbiest!...Ik heb u pillekes voorgeschreven, en daar moet ge’r twee per dag van pakken!

 

VERBIEST                             V...Voor of na ’t eten, meneer d...doktoor?

 

DOKTER                                   Daar trekt ge zelf uw plan mee, meneer Verbiest!

 

VERBIEST                               Is het niet b…belangrijk dat ik weet wanneer…

 

DOKTER                                   (Verveeld) Nee, meneer Verbiest, dat is absoluut niet belangrijk!

 

VERBIEST                               Ah?…En, denkt ge dat dat b...b...bibberen dan gaat over zijn, meneer doktoor?

 

DOKTER                                   (bril af, zucht) Meneer Verbiest, ik ben dokter in de geneeskunde! Ik heb geene glazen bol en ik kan niet in de toekomst kijken!

 

VERBIEST                               Jamaar, meneer d...doktoor, ik wil alleen maar weten of...

 

DOKTER                                 Dag, meneer Verbiest, tot ziens!

 

VERBIEST                               Ja...M...Merci, meneer doktoor...( gaat naar de deur)

 

DOKTER                                   Meneer Verbiest! (wenkt hem terug)... Het is zestien euro voor de consultatie!

 

VERBIEST                               J...Ja!...Jaja, excuseer...(neemt portefeuille, probeert er geld uit te halen, bibbert zodanig dat dit niet meteen lukt)

 

DOKTER                                   (krijgt het op de heupen, neemt de portefeuille uit de handen van Verbiest en haalt er een biljet van twintig euro uit)...Kunt ge niet passen?

 

VERBIEST                               Eu...Ik z...zal zien...(rammelt in broekzak)...

 

DOKTER                                   ’t Is al goed, meneer Verbiest, zoek er niet achter! (stopt het biljet van twintig in z’n bovenzak)

 

VERBIEST                               Jamaar, meneer d...doktoor, ge zegt dat ik u zestien euro moet en dat w...was een b…b…briefke van twintig, dus...

 

DOKTER                                   Meneer Verbiest, alstublieft! Er zitten nóg mensen in de wachtzaal!

 

VERBIEST                               E...Excuseer! (neemt hoed, knikt en verdwijnt)

 

DOKTER                                   (Haalt het biljet terug tevoorschijn en ruikt er aan)...Hmmm... De geur van rijkdom! (Er wordt geklopt, hij moffelt het bankbiljet weer weg)...Ja ?

 

VERBIEST                               (schuchter terug binnen) Excuseer, m...meneer doktoor, ik wou...

 

DOKTER                                   Meneer Verbiest, uw consultatie is afgelopen!

 

VERBIEST                               Ja, ik w...weet ‘t, meneer doktoor, maar…

 

DOKTER                                   Wel, wat komt ge dan nog te kort ?

 

 VERBIEST                              Ik…ik had graag nog een b...briefke gehad!

 

DOKTER                                Wat voor een briefke, meneer Verbiest?

 

VERBIEST                              Een b...briefke voor ’t werk!

 

DOKTER                                   (Imiteert) Een b… briefke voor ’t werk? Waar is dàt nu voor nodig meneer Verbiest?

 

VERBIEST                               Awel, v…voor…

 

 DOKTER                                  ’t Is toch niet omdat ge een beetje bibbert dat g’uw werk moet verzuimen? Er is al genoeg carottentrekkerij!

 

VERBIEST                           Jamaar, ik ben d...d...d…

 

DOKTER                              Dokwerker ?

 

VERBIEST                           Neenee, d…d…diamantslijper!

 

DOKTER                                   ...Diamantslijper?...Tja...Allee, vooruit dan! Ik zal u twee dagen geven!

 

VERBIEST                               Tw..Tw…Twee dagen maar ?

 

DOKTER                                   Ja, meneer Verbiest, tw…tw…twee dagen! En als ge nog veel gaat reclameren dan doe ik er nog n’een dag af!

 

VERBIEST                               Ex…Excuseer…

 

 DOKTER                                 (krabbelt snel een briefje) ... Voilà!

 

VERBIEST                               Merci, meneer d...doktoor! (wil zich uit de voeten maken)

 

DOKTER                                Meneer Verbiest ?

 

VERBIEST                             ...J...Ja, meneer doktoor ?

 

DOKTER                                Dat is dan zestien euro, meneer Verbiest!

 

VERBIEST                               Zes...Zestien euro ?...Maar, ik had toch al b...betaald?

 

DOKTER                                   Het is zestien euro per consultatie, meneer Verbiest! Standaard tarief!

 

VERBIEST                               Jamaar, meneer d...doktoor, ik ben u toch maar één c...consultatie verschuldigd? Ik ben toch geen tw...tw...twee keer...

 

DOKTER                                   Als ge die deur buiten gaat, is de consultatie afgelopen! En als ge weer binnen komt, is dat een nieuwe consultatie! En ge moogt nog van geluk spreken dat ik u niet opnieuw naar de wachtkamer verwezen heb! Ge hebt hier een voorkeursbehandeling genoten!

 

VERBIEST                               Tja...Eigenlijk wel, ja!...Z...Zestien euro ? 

 

DOKTER                                Zestien, meneer Verbiest!

 

VERBIEST                               (Haalt portefeuille weer tevoorschijn, bibbert weer zodanig dat het niet lukt)

 

DOKTER                                   (Neemt hem kordaat de portefeuille af, neemt er een briefje van twintig uit en stopt het in z’n bovenzak) Voilà! En wilt ge nu alstublieft mijn kostbare tijd niet langer verspillen, meneer Verbiest ?

 

VERBIEST                               Jamaar meneer d...doktoor, ik moet van u toch nog v...vier euro van...

 

DOKTER                                   Meneer Verbiest, als ge nu niet onmiddellijk maakt dat ge weg zijt, reken ik u een derde visiet aan! De wereld is niet van u alleen! Egoïst!

 

VERBIEST                            Neenee, V...“Verbiest”!

 

DOKTER                               Buiten!

 

VERBIEST                            (slikt)...E...Excuseer! (hoed op en snel af)

 

DOKTER                                   (sadistisch lachje...bekijkt de buit, neemt een koffertje uit het bureel en stopt het geld weg)... (roept) Juffrouw Van Doren? (mompelt) Waar zit dat kieken toch altijd ?

 

VAN DOREN                         (snel op vanuit haar bureeltje) Ja, dokter?

 

DOKTER                                   Juffrouw Van Doren, ik heb u al honderdduizend keer gezegd dat ge onmiddellijk, na dat een patiënt het kabinet heeft verlaten, er moet voor zorgen dat de volgende patiënt hier  binnen staat ! Time is money! Ik betaal u niet om uw nagels te lakken!

 

VAN DOREN                            Neemt u mij niet kwalijk, dokter, maar ik was mijn nagels niet aan’t lakken, ik was namelijk net bezig met...

 

DOKTER                                   Het interesseert mij geen lap, juffrouw van Doren! Ga de volgende patiënt roepen, en zet maar andere koffie, want d’n dezen is precies afwaswater!

 

VAN DOREN                            Jazeker, dokter! (gaat naar de deur, roept met schelle stem) De volgende!

 

DOKTER                                   (geïrriteerd)En doe in godsnaam iets aan dat stemgeluid van u! ’t Is precies een schoolbel met astma!…En nu terug aan’t werk!...En een beetje tempo, graag!

 

VAN DOREN                            Ja dokter. (haast zich weer het bureeltje in)

Personages

 

DOKTER POLYFIET

JUFFROUW VAN DOOREN (Secretaresse)
BOER VAN ROCHELPULLE (Een boerke)
ZUSTER PREUTSIA (Een stroeve kapnon)
MENEER VERBIEST (Een diamantslijper)
MADAM LEWINSKI (Een manzieke schoonheid)
MADAM KLEPPERMANS (Een gediplomeerde kwezel)
EDDY STERCKX (Een wielrenner)
MADAM DE VOGELAERE (Een hoogzwangere dame)
CUPIDO ( Een pax-apostel

Een creatie van Keineig—Lebbeke, 2008.

image