Groene goden

1997

Tafereel 1

 

 HET DECOR STELT EEN HUISKAMER VOOR, EEN VOORDEUR MIDDEN ACHTER EN EEN DEUR DIE TOEGANG GEEFT TOT DE KEUKEN, LINKS.  RECHTS STAAT EEN BUFFETKAST, MEER NAAR HET MIDDEN EEN CLUBZETEL EN EEN CANAPÉ.  LINKS STAAT EEN TAFEL MET VIER STOELEN, DE KAMER IS SOBER, TOCH SMAAKVOL INGERICHT.  HECTOR ZIT IN DE CLUBZETEL EN LEEST EEN KRANT.  ANDERE KRANTEN LIGGEN VERSPREID OP DE VLOER NAAST HEM.  GERDA ZIT AAN TAFEL TE BORDUREN.  AF EN TOE KIJKT ZE HECTOR BEZORGD AAN...LINKS NAAST DE VOORDEUR EEN RAAM.

 

HECTOR:                 De smeerlappen!  De godverdomse smeerlappen!

 

GERDA:                   Hector, moet dat nu écht weer zo grof?

 

HECTOR:                 Weet je waar die Franse klootzakken nu weer mee bezig zijn?  Ze hebben een kernbom laten ontploffen op een eilandje in de stille Zuidzee.  Een onbewoond, tot nog toe onaangeroerd stukje paradijs!  Boem!

 

GERDA:                   Wel, dat is toch goed?

 

HECTOR:                 Goed?  Ben jij nu godverdomme helemaal?

 

GERDA:                   Ik bedoel, als er op zo’n eiland toch geen mensen wonen, dan...

 

HECTOR:                 Het gaat hier niet om mensen, Gerda, het gaat hier om...om de hele aarde!  Dat nucleair klotespul, dat verspreidt zich overal en...

 

GERDA:                   Hou nu toch eens eindelijk op, Hector!  Als zulke proeven gedaan worden, dan betekent dat, dat ze er om de één of andere reden nodig zijn!

 

HECTOR:                 En waar zou dat dan in Godsnaam voor nodig kunnen zijn?

 

GERDA:                   Mensen die de oorlog nog meegemaakt hebben, die weten goed...

 

HECTOR:                 Het gaat hier niet om oorlog!  Het gaat hier enkel en alleen maar om macht!  Een machtsstrijd tussen een handvol steenrijke stinkerds, daar gaat het om!

 

GERDA:                   Hoe kan jij nu weten waarom zulke proeven gedaan worden?  Daar zal best wel een reden voor zijn!

 

HECTOR:                 Oh ja?  Geef mij dan eens één!  Één enkele!

 

GERDA:                   Ach, hou er nu mee op, Hector!  M’n hoofd staat er niet naar!

 

HECTOR GOOIT Z’N KRANT MET EEN SMAK OP DE GROND EN KOMT VLAK NAAST GERDA STAAN...

 

HECTOR:                 Wat ben jij toch een domme, naïeve trut!  Besef jij met je klamme kop eigenlijk wel wat er vandaag de dag allemaal in de wereld gebeurt?... Luister, ik zal jou eens wat vertellen!...En hou nu in Godsnaam op met dat stomme, eeuwige gepruts! (rukt het borduurwerk uit haar handen)

 

GERDA STAAT LANGZAAM RECHT, BEGINT TE SNOTTEREN EN GAAT MET DE HANDEN VOOR HET GEZICHT AF NAAR DE KEUKEN, ZE SLUIT DE DEUR

 

HECTOR:                 Wel ja, vooruit!  Loop maar weer weg!  Hier, dit kan je meenemen! (gooit het borduurwerk achterna en gooit de deur weer met een smak dicht) (roept) Dat is eeuwig en altijd hetzelfde met jou!  De wereld gaat naar de kloten, en het kan jou geen barst schelen!  Geen barst, godverdomme!  Telkens als ik er over wil praten, begin je te snotteren en loop je weg!...(gaat even kijken door het raam en komt terug voor de keukendeur staan)...Wist jij dat er een gat zit in de ozonlaag?  Een onherroepelijk groot gat!...Alle giftige stoffen die in de lucht zitten gaan zo, via dat gat de atmosfeer in, en weet je wat we dan krijgen?... Nee, daar heb je waarschijnlijk niet het flauwste benul van!...Dan krijgen we zure regen!...(gaat weer kijken bij het raam en komt terug)...Het regenwater zal binnen de kortste keren zoveel chemicaliën bevatten, dat je huid erdoor verbrand wordt!...En de zon zal zoveel schadelijke stralingen geven dat iedereen die er onbeschermd in loopt gegarandeerde huidkanker krijgt, dàt zal er gebeuren! (gaat weer naar het raam en blijft er enkele ogenblikken hoofdschuddend door kijken...draait zich met een ruk om)...Er moet iets aan gedaan worden!  Er moet godverdomme iets gebeuren! (gaat naar de buffetkast, haalt briefpapier en een pen, gaat aan tafel zitten...hij roept naar de keukendeur)...Ik schrijf een brief naar de eerste minister, hoor je? (begint verwoed te schrijven).

 

LICHT LANGZAAM OUT-FADEN.

 

VIA EEN BANDOPNAME LEEST HECTOR DE BRIEF VOOR.  ZACHT, WEEMOEDIG ACHTERGRONDMUZIEKJE...

 

HECTOR:                 Excellentie, mijn naam is Hector Vandenberghe, ik ben achtenvijftig jaar en sinds enkele maanden bruggepensioneerde.  Ik schrijf u om mijn ongenoegen te laten blijken, ontrent de gang van zaken zoals deze zich heden in onze verdorven wereld voordoen.  Ik wil het niet hebben over hongersnood of armoede.  Deze zaken pak ik later wel aan!  Hetgeen waar ik mij nu zorgen om maak, is het milieu...Datzelfde milieu waarin wij nu, en onze kleinkinderen later moeten leven.  Ik vraag u hierbij om een audiëntie, en indien het u schikt, zo spoedig mogelijk!  Ik zou het dan in eerste instantie met u willen hebben over het gat in de ozonlaag, dat zoals u wellicht weet, steeds groter wordt.

 

VANAF HIER TEKST LANGZAAM TOT NULPUNT OUT-FADEN, MUZIEK SYNCROON IN-FADEN

 

HECTOR:                 ...Het gevolg hiervan is, dat de zure regen reeds de grootste en levensbelangrijkste wouden van de wereld heeft aangetast.  Als de industrie zo verder blijft vervuilen, zal er binnen geruime tijd geen drinkbaar water meer te vinden zijn...(muziekstukje tot einde laten uitlopen)

 

Bezetting: 3 dames – 4 heren.
 

Hector Vandenberghe is sinds enkele maanden met brugpensioen. De milieuproblematiek, en meer bepaald het befaamde gat in ozonlaag, houdt hem volledig in de ban. Door zijn obsessie maakt hij het leven van de mensen in zijn omgeving nagenoeg onmogelijk...Alleen zijn zoon Geert, en zijn naïeve vriend Karel, kunnen tot op zekere hoogte begrip opbrengen voor Hectors bizarre levensfilosofie. Samen sluiten ze dan ook een verbond, en proberen om als “groene Goden” hun boodschap over te brengen.

Het stuk vraagt een sterke bezetting.

 

We zuiveren het water pas, wanneer alle vissen dood zijn !… We hebben maar één aardbol, en dat zullen we ons pas realiseren wanneer er ook geen mensen meer zijn… Begin dus maar te recycleren !”

Personages

HECTOR: bruggepensioneerd milieuactivist

GERDA: echtgenote van Hector

GEERT: zoon van Hector en Gerda

LIES: echtgenote van Geert

CAROLIEN: dochter van Hector en Gerda

ARNOLD: echtgenoot van Carolien

KAREL: vriend van Hector