Heden mosselen

2005

Bezetting: 6 dames – 7 heren (dubbelrollen mogelijk) + figuranten.

 

Vriendenkring “De vliegende banaan” zit in geldnood! De subsidies van de gemeente laten op zich wachten. In het clublokaal, café “Kruipen en zuipen”, belegt voorzitter Hector een spoedvergadering die tot doel heeft een middel te vinden waarmee men de lege clubkas kan spijzen. Meningen verschillen en karakters botsen. Er wordt gewikt en gewogen dat het een lieve lust is!... Na een hele reeks idiote en onbespreekbare voorstellen komen ze tot een unaniem besluit, “een mosselsouper”! Maar de organisatie verloopt niet volgens het boekje en het potentiële cliënteel blijft achterwege. Kortom, ze blijven met hun mosselen zitten... Of toch niet?

In elke vereniging zitten sripfiguren. Bij “De vliegende banaan” is dit niet minder. Vreemde, doch alledaage personages werden gekoppeld aan idem dito situaties. Smakelijk!”

Personages

 

Hector  Voorzitter van de club (op papier)
Adèle   Echtgenote van Hector (voorzitter in de praktijk)
Minerva  dochter van Hector en Adèle
Jean-Louis  Eeuwige vrijgezel en secretaris van de club
Heidi   Wulps, jong en penningmeester
Luciano  Materiaalmeester en gek op andere mannen
Clothilde  Uitbaatster van café « Zuipen en kruipen »
Zatte Fons  Een bemoeizieke stamgast
De Peuter  Leverancier van mosselen en ander ongedierte
Madam Frots Erevoorzitster, overbejaard , stokdoof en stekeblind
Emmanuel  (Minimum aan gesproken tekst) Vriendje van Luciano
Harry en Krista (Minimum aan gesproken tekst) Een koppel uit de Hare Krishna Gemeenschap

Tafereel 1

Zatte Fons hangt zoals steeds aan de toog, lebbert aan zijn pint. Clothilde is neuriënd glazen aan het spoelen, er klinkt een zeemzacht muziekje, kortom, alles is rustig…

Hector en Adèle komen discuterend binnen, op de voet gevolgd door Minerva, die enkel oog heeft voor haar gameboy.

ADELE                                   Dat is altijd hetzelfde met u ! Als ze zeggen dat ge dat op tijd moet aanvragen stelt ge dat zodanig lang uit tot het te laat is !

HECTOR                                Adèle, ik heb dat op tijd binnen gedaan, ik ben er zeker van !

ADELE                                   En ik niet !

HECTOR                                En ik wel, zeg ik!

ADELE                                   (Roept) En ik niet!

HECTOR                                Ja zeg !…Foert !

ADELE                                   (Pakt hem bij z ‘n oor) Wablieft manneke ? Zo klapt ge niet tegen mij !

HECTOR                                (Pijnlijk) Aaaahaaa…

CLOTHILDE                           Zeg, hela ! Is dat nu gedaan met dat geroep ?

HECTOR                                Neem ons niet kwalijk, Clothilde.

ADELE                                   (Tot Clothilde)  Ik roep tegen mijne vent waneer en waar dat ik wil !

CLOTHILDE                           Maar niet in mijn café ! Dat is hier een deftig etablissement waar alleen serieus volk over de vloer komt !

FONS                                    (Lalt) Krijg ik nog een pint, Clothilleke ?

ADELE                                   Ja, amai ! Héél serieus volk !

CLOTHILDE                           Fons die heeft zijn hart tenminste op de juiste plaats !

FONS                                    (Lalt) Ja, maar zijn glas is leeg…

CLOTHILDE                           Ik zal het direct vol doen, Fonske.

FONS                                    (Lalt poëtisch) Merci, ferm stuk, want ik zit hier droog, op mijn barkruk, aan den toog…

ADELE                                   Allee ; gaan we nu vergaderen of niet ?

HECTOR                                We kunnen niet beginnen voor dat we compleet zijn, Adèle ! Dat weet ge toch ?

ADELE                                   Dat die paljassen ook ne keer leren op tijd komen !

HECTOR                                Dat is het academisch kwartier en dat moet ge respecteren !

ADELE                                   Ah ja ? Waarom komen wij in het vervolg ook niet gewoon een kwartier later ?

HECTOR                                De voorzitter is altijd de voorhoede, en dient voor de leden aanwezig te zijn !

ADELE                                   (Minachtend) ‘t Is toch niet waar zeker ?

 HECTOR                               En laat me nu gerust want ik moet mijn vergadering moreel voorbereiden !

ADELE                                   Ochot, hij moet zijn vergadering moreel voorbereiden…Onnozel manneke !

CLOTHILDE                           En, wat mag het zijn voor ‘t koppel van ‘t jaar ?

ADELE                                   Voor mij een limonadeke,  Clothilde !

CLOTHILDE                           Een limonadeke…En voor u, Hector ?

HECTOR                                Geef mij maar zo’n goeie schuimende, smakelijke… (Blik van Adèle)…Of nee,een plat waterke !

ADELE                                   Minerva, moet gij niks drinken ? (Geen reactie)…Minerva ?

MINERVA                             …Watte ?

ADELE                                   Wat wilt ge drinken ?

MINERVA                             (Zonder van haar game-boy op te kijken) Whisky…

ADELE                                   Een colaatje, dus !

MINERVA                             Ja, ma, cola ! Weet ge dat nu nog niet ? Ik drink toch altijd cola ?

ADELE                                   Een beetje beleefder tegen uw moeder é, snotneus !

MINERVA                             Ik ben geene snotneus !

ADELE                                   En doe die kauwgom uit uwe mond !

MINERVA                             (Zucht) Ja ja…(Neemt de kauwgom uit haar mond en plakt hem onder een stoel)…(Mompelt) Zaag…

JEAN-LOUIS                        (Komt zenuwachtig, gehaast binnen) V…Vrienden…Ex…Excuseer dat ik een b…beetje laat ben, maar ik m…moest nog een b…b…boodschapje doen voor mijn mama !

MINERVA                             Ge zijt nog bijlange de laatste niet, meneer Jean-Louis !

JEAN-LOUIS                        Oh ? M…Minerva ?…Je z…z…ziet er weer zo…

ADELE                                   Kom  Jean-Louis ! (Neemt hem bruut bij de arm en kwakt hem op een stoel) Zet u maar met uwe rug naar ons Minerva, want anders krijgt ge van nervositeit weer geen woord uit uw strot !

FONS                                    (Lalt) Liefde is blind, madam Adéle ! Leve de liefde ! (Drinkt z’n pint ad-fundum leeg)…Touzjoer lamour, en als ge me nu wilt verexcuseren, want ik moet is naar de cour ! (Waggelt richting sanitair)

CLOTHILDE                           Wat zal’t voor u zijn, meneer Jean-Louis ? Een glas melk zoals gewoonlijk ?

JEAN-LOUIS                        Heel graag Cl…Cl…Clothilde !

Jean-Louis probeert op allerlei manieren toch een blik van minerva op te vangen, onder z’n arm doorkijken, enz…

ADELE                                   Ik begrijp niet é, Clothilde, hoe gij dat allemaal kunt verdragen !

CLOTHILDE                           Watte ?

ADELE                                   Dat die stinkende zatlap hier van ‘s morgens tot ‘s avonds aan uwen toog hangt te lallen !

CLOTHILDE                           Dat is mijn enige vaste klant, Adèle ! Fonske, dat is de helft van mijn bestaansinkomen ! Trouwens, ik denk dat ik als uitbaatster zelf wel kan beslissen wie hier binnen en buiten gaat !

ADELE                                   Ah ? Zijn wij dan geen goeie klanten misschien ?

CLOTHILDE                           Van dat één maandelijks vergaderingske met een paar cola’s, een paar waterkes en een glas melk zal ik niet rijk worden, vrees ik !

HECTOR                                Is er nog post binnen gekomen voor de vereniging, Jean-Louis ?…Jean-Louis ?

JEAN-LOUIS                        Eu…wa…wa…wablieft ?

HECTOR                                Hebt ge mijn vraag niet gehoord ?

JEAN-LOUIS                        W…W…Welke vraag, Hector ?

HECTOR                                (Zucht) Jean-Louis, ik zou willen dat ge uw taak als secretaris een beetje ernstiger zou opvatten !…Ik vroeg of dat er post is binnen  gekomen voor de vereniging !

JEAN-LOUIS                        P…P…P…Post ?…N…N…Ja ! (Haalt een omslag tevoorschijn, wil hem aan Hector overhandigen)

ADELE                                   (Rukt hem de omslag uit handen) Geef maar hier !

HECTOR                                Adéle, alstublieft ! « Ik » ben de voorzitter !

ADELE                                   Allee gij ?

JEAN-LOUIS                        Dat is sch…sch..schending van het b…b…briefgeheim !

MINERVA                             (Sprong in de lucht) Yes ! Yes, yes, yes !…Ik heb het record verbroken !…Ik ben het game-boy wonder van de eeuw !

JEAN-LOUIS                        P…p…p…Proficiat ! (Wil rechtstaan om haar te omhelzen)

ADELE                                   (Duwt hem terug op z’n stoel) Zitten gij ! (Scheurt de omslag open, leest, Jean-Louis en Hector rekken zich om mee te lezen, ze gaat achteruit en merkt niet dat Fons, die uit het toilet komt, nu over haar schouder mee leest)

HECTOR                                …Awel ?…Wat staat er in ?…

FONS                                    (Lalt) Ge moet honderdvijftig euro  betalen !

ADELE                                   Zeg, wilt g’u daar ne keer niet mee bemoeien ? Zatlap ! Maak maar dat ge terug op uw barkruk hangt !

HECTOR                                Adéle, wat is dat van die honderdvijftig euro ?

ADELE                                   (Hautain) Alles op zijnen tijd, meneer de voorzitter!

LUCIANO                              (Komt koket, heupwiegend binnen) Allo ! (Probeert alles wat mannelijk is te kussen, geeft de dames een slap handje)…Heb ik iets gemist ?

HECTOR                                Nee, maar ge zijt wel te laat !

LUCIANO                              Zèèg !…Ge moet zo bruut niet doen tegen mij, Poeske ! Ik ben daar heel gevoelig voor !…(Tot Clothilde) Geef mij ne keer een cognakske, snoes, ik heb het nodig !…(Tot Fons) Oh, Alfonso, ge ziet er weer uit om op’t eten ! Hmmm, en ge riekt weer zo naar d’n alcool, ik vind dat zo mannelijk !(Tot Clothilde) Geef die schat daar nog ne keer een pint van mij ! (Zet zich aan de toog)

ADELE                                   Luciano, het is tijd voor de vergadering ! Mannekes versieren, dat kunt ge straks nog doen !

JEAN-LOUIS                        Ja, Kom m…maar aan t…tafel, dan k…k…kunnen we beginnen !

LUCIANO                              Ja zeg…(Tot Fons) Hou mijn plaatske vrij é, boterbloemeke ! (Gaat mee aan tafel zitten, arm rond Jean-Louis)

JEAN-LOUIS                        (Schuift onmiddellijk op) L…L…Luciano, alstublieft ! Ik heb niet graag dat je aan mijn l…l…lichaam komt !

LUCIANO                              Maar enfin nu, chocolatteke, ik doe toch niks verkeerd ?

JEAN-LOUIS                        En t…t…toch heb ik  liever dat je niet aan mij komt ! Ik b…b…ben zo niet !

LUCIANO                              Hoe, ge zijt zo niet ? Wat wilt ge daar mee zeggen, m’n klein snoepke ?

JEAN-LOUIS                        Wel, ik b…b…ben niet…anders geaard !

LUCIANO                              (Proest het uit) Hij is niet « anders geaard » !…Ge wilt dus zeggen dat ge geen janet zijt ?

JEAN-LOUIS                        I…I…Inderdaad, ja !

LUCIANO                              Oh, maar ik ben dat ook niet, « poes » ! (Proest het weer uit en knijpt even in het achterwerk van Jean-Louis)

JEAN-LOUIS                        (Verontwaardigd kreetje)

HECTOR                                Luciano, hou er nu maar mee op ! Ge weet dat dat z’n gevoelig plekske is !

LUCIANO                              Ja, dat is z’n erogene zone…

ADELE                                   Allee, kunnen we nu eindelijk beginnen ?

HECTOR                                Nee Adèle, we kunnen nog niet beginnen ! Heidi is er nog niet !

ADELE                                   Ochot ! (Imiteert) Heidi is er nog niet !…We kunnen zonder die lellebel ook beginnen !

JEAN-LOUIS                        D…d..d…dat zal moeilijk gaan, Adèle ! Heidi is de p…p…

ADELE                                   Jaja, de penningmeester, ‘t is al goed ! Spaar uwen asem maar !

LUCIANO                              Ik denk dat Heidi madam Frots gaan halen is !

ADELE                                   Madam Frots ?…God ja, die ouwe kartonnen doos mankeren we ook nog !

HECTOR                                Adèle, ik zou willen dat ge met een beetje meer respect spreekt over madam Frots ! Tenslotte is ze nog altijd de erevoorzitster !

ADELE                                   (Imiteert) Tenslotte is ze nog altijd de erevoorzitster… ‘t Is me nogal een schoon erevoorzitster ! Ze ziet niks, ze hoort niks en waarschijnlijk riekt ze ook niks !

JEAN-LOUIS                        M…Maar ze is wel de st…st…stichteres van onze club ! En ik vind dat we daar e…eerbied moeten voor hebben ! En, Madam Fr…Frots is een goede vriendin van mijn m…mama !

ADELE                                   Jaja, ‘t is al lang goed ! Drink maar uw melkske op !

HEIDI                                   (Komt kontwiegend binnen, Hector is er meteen door gefixeerd) Hallo ! Dag mannekes ! (Kust iedereen,ook Fons en Clothilde, geeft enkel een slap handje aan Adèle)…Madam Frots ? Oehoe ? ‘t Is langs hier !