Het bed van Juliët

2000

Bezetting: 5 dames - 5 heren.

 

Het hele gezelschap is er stellig van overtuigd dat er, na het velo-accident van de hoofdrolspeelster, geen toneel kan gespeeld worden. Ondanks het feit dat Joske het zich nogal persoonlijk aantrekt, doen de anderen hun uiterste best om het publiek aan het verstand te brengen dat opkrassen de enige boodschap is. Maar…Er is ook nog de voorzitter, een koppigaard van jewelste, die kost wat kost toch een opvoering wil! Zélfs het ontbreken van het decor kan hem niet tot andere gedachten brengen. Ze zullen, en ze moeten!…Met alle doldwaze gevolgen van dien!….Een stuk in een stuk met heerlijke, absurde en rijmende replieken.

 

“Het zou van Seekspier kunnen komen, maar dat is niet zo ! Een verhaal over een onmogelijke liefde, die dan toch mogelijk wordt. De namen van « Romeo » en « Juliet » berusten op louter toevalligheid.”

ALGEMEEN GEMOMPEL

 

LOWIE:                   Allee, ja, kom...’t Is goed !...Eu...Ons hoofdrolspeelster, met name Julia Verbiest, is deze morgen als ze van d’n bakker kwam per accident met hare velo op haar gezicht gegaan. En zonder d’n hoofdrol kunnen wij helaas ons toneelstuk, “Het bed van Juliet” voor u niet ten beste brengen!

 

JOSKE:                   Als ge’t mij vraagt, en pas op, dat is mijn persoonlijk gedacht, was die escapade van Julia “geen” accident ! Dat vind ik daar persoonlijk van !

 

ANGEL:                     Allee, Joske, waar haalt gij dat nu ?

 

JOSKE:                   Ik peins, persoonlijk, dat er iemand letterlijk stokken in haar wielen heeft gestoken!

 

ROMAIN:                 Enfin nu, Joske, wie zou er nu zoiets doen ?

 

JOSKE:                   De concurentie natuurlijk! Persoonlijk peins ik dat de mannen van vereniging (xxx) daar voor iets tussen zitten! Zjaloezie, da’s mijn persoonlijk gedacht!

 

LOWIE:                   Tja, enfin, in alle geval, ge kunt allemaal uw centen terugvorderen bij de mannen van de kassa! En iedereen nog n’een hele plezanten avond gewenst!

 

ANNEKE:                 ...Tja...Ze snappen het precies niet, geloof ik!

 

JEANINNE:            ‘t Is hier gedaan!...Afgelopen!....Ge moogt allemaal naar huis gaan!...D’n uitgang is langs ginder!...Eu...Le sorterie é par la!...Dienen aussgang ist nieben die schaishouzen!...Die exit is next toe die...eu...shitboxes!                                                                                                                            

ROMAIN:                 ...Jawadde zeg! Die blijven gewoon zitten ?

 

POLLE:                      Dat volk is tegenwoordig dur de comprenur !

 

ANNEKE:                 Ik peins dat we’t iets krachtiger zullen moeten aanpakken!

 

ANGEL:                    Wacht! (loopt wild armenzwaaiend rond) Braaaand....braaand...

 

EUFRASIE:             Stopt er maar mee, Angel! ‘t Is toch geen avance!

 

JOSKE:                   Awel, als ge’t mij persoonlijk vraagt é, riekt dat hier buiten precies naar

pannekoeken!

 

JEANINNE:            Ja! Nu dat ge’t zegt! Ik riek dat ook! Vers gebakken, knapperige pannekoeken!

En ge moogt kiezen, met suiker, confituur of siroop!

 

POLLE:                     En pas op, ze zijn gratis é! En zoveel als ge maar wilt!

 

ANNEKE:                 Ja! Zoveel als ge d’r op kunt! Ze smijten er gewoon mee naar uwe kop!

 

ANGEL:                    (ZUCHT)...Da’s ook geen oplossing! Die hebben waarschijnlijk allemaal just

gegeten...

 

LOWIE:                   Wacht!...Hierzie! De televisieprogrammas voor dezen avond! Op de VTM, om acht ure vijfentwintig, het programma...

 

SWA:                       (is inmiddels tot in de zaal gekomen)...Hela, hela, hela!...Wat zijt gij daar allemaal aan’t doen, Lowie ?

 

LOWIE:                   Awel é Swa, ik ben de melding aan’t vermelden dat we niet kunnen spelen omdat Julia die fameuze patat op haar gezicht is gegaan, dàt ben ik aan’t doen!

 

SWA:                        Wie zegt dat er hier niet gespeeld wordt ?

 

JEANINNE:            Maar allee nu, Swa! We kunnen toch niet...

 

SWA:                       Heb ik iemand van u de prommisie gegeven om d’n boel hier zomaar af te blazen ?

 

ANGEL:                     Neenee, eigenlijk feitelijk niet é Swa, maar....

 

SWA:                       Awel dan ? Wat staat ge daar dan allemaal te zeveren ? Ik zou’t ten andere heel erg appreciëren  dat ge mij in’t bijzijn van een volle zaal publiek met “voorzitter” zou aanspreken, en niet met “Swa” ! Duidelijk ?

 

POLLE:                     Excuseer é, “voorzitter”, maar zonder Julia kunnen wij onmogelijk ‘t stuk opvoeren!

 

EUFRASIE:             Of ‘t moet zijn dat “gij” de rol van Juliet gaat spelen!

 

Algemeen gelach....

 

SWA:                       Julia “kan” hare rol spelen, Julia “zal” hare rol spelen, en Julia “gaat” hare rol spelen!

 

ANNEKE:                 Enfin nu, voorzitter, heel dat menske haar gezicht ligt open!

 

JEANINNE:            Ah ja! Laat ons gewoon allemaal naar huis gaan, en is vroeg gaan slapen!

 

SWA:                        (ROEPT)...Julia ?...(HARDER)  Julia Verbiest ?

 

JULIA:                      (OFF) Ik...Ik durf niet, Swa...

 

SWA:                       Geen gezever é, meiske! Ge zijt goed genoeg opgelapt !

 

JULIA:                    (komt schuchter de zaal in, haar gezicht volledig ingepakt en beplakt, inclusief een blauw oog)...G...Goeienavond...

 

Gemompel van de anderen....

 

SWA:                       Allee, vooruit! Dat er hier eindelijk kan begonnen worden !

 

JOSKE:                   Excuseert é, voorzitter, maar ik peins persoonlijk wel dat we met een technisch

probleem zitten !

 

SWA:                       Als g’een technisch probleem hebt é, manneke, dan lost ge dat op! Daar heb ik u voor g’angageerd !

 

JOSKE:                     Jamaar, voorzitter...

 

SWA:                        Tut tut tut, geen gezever! Spelen !

 

LOWIE:                   Ge moet Joske laten uitspreken é, voorzitter! Ik weet wat dat dat manneke wilt

vertellen! Maar ge moet ‘m er wel d’occasie voor geven !

 

SWA:                         Allee, wat is’t dan ?

 

JOSKE                     Eu...Is er niks dat u persoonlijk opvalt als ge naar dat podium kijkt?

 

SWA:                        (Bril op)...Wat is daar verkeerd mee ?

 

ANGEL:                    Er staat daar geenen decor op, slimme, of is uwe velo niet straf genoeg misschien ?

 

SWA:                       Geene...Miljaardenondedju! Waarom staat daar geenen decor ?

 

JOSKE:                   Tja, luister é, voorzitter! Ik was er, pas op, persoonlijk é, carrament van overtuigd dat er niet ging gespeeld worden, en dan heb ik mij persoonlijk ook de moeite bespaard om heel dienen bazaar uit de kelder te sleuren, maar had ik dat nu persoonlijk geweten, ja, dan...enfin...

 

JEANINNE:            Allee, dat is dan duidelijk é, mannekes! Salu, en tot volgende week! (wil af

gaan)

 

SWA:                       Hela hela, wacht is effekes!...We gaan de zaken op een rijtje zetten! (allen gaan mompelend op één rij staan)...De “zaken” op een rijtje zetten, onnozelaars! (tot publiek) Plezant, als ge met zo’n simpele geesten moet spelen!...Bon ! Ten eerste, Julia kon in eerste instantie niet spelen, maar in tweede instantie kan ze wél spelen! Geen enkel probleem dus !

 

EUFRASIE:              En d’n decor dan ?

 

SWA:                        D’n decor, mijn braaf kind, dat is pure bijzaak! Goeie toneelspelers, die kunnen zonder                                     moeite d’n decor er gewoon bijpeinzen!

 

ALGEMEEN GEMOMPEL...

 

SWA:                       Bon ! En nu gaan we beginnen ! Al wie niet op moet zijn, gaat nu af!

 

ALLEN MOMPELEND AF...

 

SWA:                       Muziek!

Een creatie van Pogen (Herentals) in 2001.
Verdere opvoeringen:
2001
* Oudervereniging, Putte    
* Karel van Mander gesellen, Meulebeke
* Sint Joris toneelvrienden, Alken  
* Theater Oudegem
* Kladerum, Baal
* CAT Theater, Wommersom
* De Kanaalgalm, Riemst
* Het Project, Wervik


2002
* Ik dien, Muizen     
* Galgenbergs amateurtheater  
* Toneelkring Oostkamp,
* Staltheater, Beerse    
* Markant, Appels  

*Samen met De Wriemelbedden door Theater Tonaal en Het Collectief Ai uit Aalbeke gegoten onder de titel Hartaanval


2003
* De muilentrekkers, Glabbeek   
* De coulisse, Oostende  

 
2004
* ???, Eijsden (Nederland)


2005
* KWB, Wechelderzande


2006
* Heidegalm, Zuttendaal
* Heikantse toneelvereniging, Putte

*Thaleia—Sint-Amands

 

2007

*Willen Is Kunnen—Wortel

*Toneelkring—Moerkerke

*? - Sint-Andries

*Kunst En Eendracht—Waregem

 

 

 

 

Personages
ROMAIN: Romeo de romantische
JULIA:Juliet de overspelige
SWA: De voorzitter
POLLE: De andere minnaar
EUFRASIE: De minnares van de andere minnaar
JEANINNE: De ma van Juliet
LOWIE: De pa van Juliet
ANNEKE:De nog niet ontgonnen zuster
JOSKE: De hyperkinetische toneelmeester
ANGEL : De souffleur

Affiche Toneelkring Moerkerke 2007

De Muiletrekkers, Glabeek, 2003