Kleuren

1998

3o min

 

Bezetting: 7 personen, minimum 1 dame

 

 

Vijf excentriekelingen, elk verschillend van kleur, vertellen beurtelings hun verhaal. Soms triest, soms bizar...Spreken zij de waarheid, of is alles enkel misleiding ?...Wat houden zij zo angstvallig verborgen ?...Toch hebben zij allen één gemeenschappelijke deler: “zelfmedelijden”!... De twee witten, die niets met de  kleuren gemeen hebben zorgen tot slot voor uitsluitsel, en slaan de deur hard en meedogenloos dicht…

 

“Als je na het lezen van deze kille eenakter even slikt, dan heb je de bedoeling ook gesnapt, anders niet… Helaas …”

Het jaar 2050.

WE bevinden ons in een afgesloten ruimte van een instelling. Midden achter bevindt zich een dubbele deur mat twee getraliede raampjes. Zes figuren zitten face, roerloos in een stoel of fauteuille, alsof ze in een sort van trance zijn.

Voor de rest geeft de kamer een sobere, kale indruk. Het licht is zeer vaag en er spelt een weemoedig melodietje.

 

Fade-in licht de figuren ontwaken een voor een uit hun trance. Alles dient zeer sec en zonder emotie gespeeld te worden. Wanneer allen ontwaakt zijn, fade-out muziek. Gezichten blijven altijd face gericht.

 

Alle figuren worden in een andere kleur gekleed, zo nodig ook belicht. Zelfs handen een gezicht kunnen gekleurd worden.

 

GEEL                        Hij is weer gegroeid…

ZWART                    Uitwas…

GEEL                        Tegenover gisteren…

GROEN                     Misschien…

GEEL                        Ik denk niet dat het nu nog lang kan duren…

ROOD                       Het einde…

GEEL                       Er gaat een moment komen dat hij zo groot geworden is dat mijn keel helemaal dichtzit…

BLAUW                    Ademnood…

Geel                         En dan stik ik gewoon…

Zwart                       Geen lucht..

Geel                          Geen zuurstof..

Groen                       Verstikking…

Geel                          De hersenen gaan dood…

Rood                         Dood zonder zuurstof…

Geel                          Alles brandt langzaam op…

Blauw                        Verstikking zonder zuurstof..

Geel                          Het zal pijnlijk zijn…

Zwart                       Pijn zonder zuurstof…

Geel                          Ik hoop dat het snel gaat… ik hoop het…

Groen                       Stomme kanker…

Rood                         Kanker…

Geel                         Bij mijn moeder zaliger is het anders agelopen…

Blauw                        Misschien…

Geel                          De witten hadden haar bestraald…

Zwart                       De smeerlappen…

Geel                          Door alles af te remmen heft ze nog meer afgezien…de sukkel…

Groen                       De sukkel…

Geel                          Al haar haar was weg…

Rood                         Al haar haar…

Geel                          Zelfs daar…

Blauw                        Geen haar…

Anderen                   Daar…

Geel                          Mijn dochters gaan het ook krijgen…

Zwart                       Uw dochters…

Geel                          Ik heb er drie of vier…

Groen                       Dochters…

Geel                          Het is erfelijk…

Rood                         Stomme kanker…

Blauw                        Kanker…

Geel                          Het gaat voort van generatie op genertie…

Zwart                       Misschien…

Geel                          Ze krijgen, het allemaal…

Groen                       Onherroepelijk…

Geel                          Bij mijn grootmoeder kont ge’t rieke op meters afstand…

Rood                         De rottigheid…

Geel                          Levend en in ontbinding…

Blauw                        Stank…

Geel                          Ze heeft gesmeekt om mogen dood te gaan…

Zwart                       Smeken om mogen dood te gaan…

Geel                          De witten wilden niet…

Groen                       De smeerlappen…

Geel                          Ze durfden niet…

Rood                         Euthanasie…

Geel                          Ze wilden niet en ze durfden niet…

Blauw                        Stomme kanker…

Zwart                       Kanker…

Geel                          Bij mij riekt ge’t ook…

Groen                       Misschien…

Geel                          Ge riekt ‘t…

Rood                         Stank…

Geel                          Een verschrikkelijke stank…

Blauw                        Rottigheid…

Geel                          Het is begonnen…

Zwart                       Het einde…

Geel                          Definitief begonnen…

Groen                       Het begin…

Geel                          Het zal nu rap voorbij zijn…

Rood                         Het begin van het einde…

Geel                          Hopen dat het rap zal gaan…

Blauw                        Definitief gedaan…

Zwart                       Einde…

Groen                       Mijn borsten zijn een mijnenveld…

Geel                          Knobbles…

Groen                       Een mijnenveld van knobbles…

Rood                         Explosie…

Groen                       Pijnlijke knobbles…

Blauw                        Amputeren…

Zwart                       Afsnijden…

Groen                       Veel te laat…

Geel                          Misschien…

Groen                       Uitgezaaid…

Rood                         Kanker…

Blauw                        Stomme kanker…

Groen                       Volledig, onherroepelijk uitgezaaid…     

Zwart                       Wie zaait zal oogsten…

Groen                       Ik heb chemotherapie gevraagd…

Geel                          Geen antwoord…

Groen                       Lang geleden al…aan de witten…

Rood                         Vraag zonder antwoord…

Groen                       Ze hebben gelachen…

Zwart                       De smeerlappen…

Groen                       Het kruipt naar mijn hart…

Geel                          Langzaam…

Groen                       Tergend langzaam…

Rood                         Onverbiddelijk…

Groen                       Het laat zich door niets tegenhouden…

Blauw                        Onomkeerbaar…

Groen                       Het is wreedaardig…

Zwart                       Wreedaardig en onverbiddelijk…